Feb 2017

 

Udvalg om revidering af ejerlejlighedsloven

 

Ejerlejlighedsloven fyldte 50 år sidste sommer 2016 og seneste normalvedtægt er fra 2005.
Selvom ejerlejligheder som ejendomstype er meget ung sammenlignet med andre typer ejendomme viser der sig alligevel et tiltagende behov for at modernisere lovgivningen. Ejerlejlighedernes Landsforening og Ejendomsforeningen Danmark har beskrevet en række forslag udarbejdet af juridisk konsulent Henrik da Silva, som kan læses hér:

EJL og ED's forslag til modernisering af ejerlejlighedsloven og normalvedtægten

 

Når man drøfter en modernisering af ejerlejlighedsloven vil man ofte nå frem til, at behovet for modernisering mest hensigtsmæssigt opfyldes ved hjælp af en ændring af normalvedtægten, som det senest var tilfældet i 2005. Det lader til at erhvervsministeriet nu er nået frem til samme konklusion. Der nedsattes sidste efterår 2017 et udvalg om ejerlejlighedsloven, som p.t. arbejder på at opdatere både loven og normalvedtægten.

Udvalget består Formand Professor Hans Henrik Edlund samt ekspertmedlemmerne Professor Mette Neville og Lektor Morten Skak.

EJL og ED deltager. Øvrige deltagere er bl.a. ABF, LLO, DDL, KL og centrale ministerier.

Bl.a. fordi EJL og ED allerede har udarbejdet et oplæg til modernisering af normalvedtægten og da EJL’s bestyrelse har både faglig og praktisk erfaring med administration af ejerforeninger, har EJL mulighed for opnå direkte indflydelse på de konkrete ændringer, som det også var tilfældet i 2005.

Ministeriet har nedsat et underudvalg om normalvedtægten med deltagelse af professor Claus Rohde, som også sidder i bestyrelsen hos EJL. Samtidig har EJL nedsat en arbejdsgruppe bestående af formand Peter Lautrup og bestyrelsesmedlemmerne Jens Anker Hansen og Claus Rohde samt sekretariatet. Arbejdsgruppen understøtter Claus Rohdes arbejde i underudvalget om normalvedtægten og udvalget om ejerlejlighedsloven.
er nærmere en afklaring.

Bedste hilsner bestyrelsen og sekretariatet

 

 

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 33 12 25 34

Kl. 12.30 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os