BESTYRELSEN I EJL

 


 

Formand
Peter Lautrup                              


                    

.

Direktør

 

• Direktør, ejendomsadministrator A.D. Mere end 30 års erfaring som
   selvstændig ejendomsadministrator
• Medstifter af Administratorforeningen 1992, Landsformand 2001 – 2004,
   nu ED (Administratorsektion)
• EjendomDanmark – best.medl. Administratorsektionen
• Udlejerforeningen Aarhus, best.medlem
• Udlejerforeningen Kronjylland, best.medlem
• Boligdommer ved Retten i Århus og Randers
• Huslejenævnsmedlem i Århus, Randers og Skanderborg
• Byfornyelsesnævnet, Region Midt
• Nykredit, medlem af erhvervsrådet
• Aarhus Miljøcenter, medl. af best.
• E.L. Ejendomsselskab, Horsens, best.medl.

Næstformand
Søren Lisberg

.

Direktør

 

• Senior Advisor, Lisberg DataService med erfaring inden for tv, telefon og
   internetløsninger
• Bestyrelsesmedlem i større ejerforening på Frederiksberg

Bestyrelsesmedlem
Peer Bo Pedersen

.

Civiløkonom H.A. H.D.


• Formand for E/F Platanhusene, Platanvej 22 – 28, Frederiksberg C

Bestyrelsesmedlem
Susanne Rendtorff

.

Cand. Jur.

 

• Fra 1. april 1979 ansat som juridisk konsulent i Landsforeningen, der oprindeligt hed: Fællesforeningen af Ejerlejligheder i Danmark
• Fra 1980 som sekretariatschef 
• Nævnsmedlem i Klagenævnet for Ejendomsformidling 

Bestyrelsesmedlem
Jens Anker Hansen

.

Advokat

 

•    Partner og direktør i Qvortrup Administration A/S
•    Udlejerrepræsentant i Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn.
•    Lægdommer ved boligretten på Frederiksberg
•    Lægdommer ved boligretten i Lyngby
•    Medlem af bestyrelsen i EjendomDanmark,
      administratorsektionen.
•    Medlem af Nykredits Regionsråd 6 A
•    Formand for bestyrelsen i BVB (Byggeskadefonden vedrørende
      byfornyelse).

 

Bestyrelsesmedlem
Claus Rohde

Claus Rohde 4468 PURE

.

Professor

 

• Lektor ved Aarhus Universitet
• Formand, beboerklagenævnet i Silkeborg
• Uddannet Advokat 

Publikationer:

• Lejeloven med kommentarer, 2015
• Digital Tinglysning, En indføring i reglerne om tinglysning af fast ejendom,
   2014
• Yderligere publikationer kan ses hér 

 

   

 

 

 

 

  

 

 Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev