Landsforeningen er en landsdækkende interesseorganisation som varetager ejerlejlighedernes interesser i politisk og lovgivningsmæssig sammenhæng.

Landsforeningens medlemmer er ejerforeninger og ejere af ejerlejligheder rundt om i landet.
Medlemmerne vælger en eller to delegerede som repræsenterer sig til Landsforeningens årlige delegeret-forsamling, der afholdes hvert år i april måned.

Samarbejdet betyder at foreningen er tilknyttet et etableret netværk på den politiske scene i ind- og udland og et omfattende netværk af samarbejdspartnere på det danske og det internationale ejendomsmarked.

 

Vores formål og vision:

 • At være en tværpolitisk sammenslutning af ejerlejlighedsforeninger og enkeltstående ejere af ejerlejligheder.
 • At arbejde for udbredelse af kendskabet til ejerlejlighedstanken.
 • At som interesseorganisation være talerør for vore medlemmer.
 • At varetage alle spørgsmål, der relaterer sig til fælles interesser.


Medlemsfordele
Som medlem af Ejerlejlighedernes Landsforening opnår jeres ejerforening eller ejerlejlighed adgang til bl.a. disse fordele:

 • Juridisk hotline
  Vi tilbyder daglig juridisk rådgivning til medlemmer via den juridiske hotline hos EjendomDanmark mellem kl. 9.00 og 15.30 på tlf.nr.: 31 73 12 62
 • Kurser
  EJL tilbyder gratis kurser for medlemmer inden for ofte forekommende problemstillinger; det kunne f.eks. dreje sig om temaer som:
  • Sikring mod skader
  • Anvendelse af regnvand
  • Ejerskifteforsikring
 • Medlemsblad
  EJL udgiver et medlemsblad med aktuelt ejerlejlighedsstof og læserbreve fra medlemmer.
  Bladet udkommer 8 gange om året og sendes til medlemmerne af organisationen.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev