Medlemsblad

EJL bringer i hver udgave af Ejendom en artikel med relevant indhold for ejerlejligheder

Landsforeningen bringer særligt ejerlejlighedsstof i bladet "Ejendom", der udsendes af EjendomDanmark. Artikler med decideret ejerlejlighedsstof vil være at finde i "Ejendom'' sammen med medlemsstof. Der kan desuden være andre relevante artikler andetsteds i bladet.

Bladet udkommer 6 gange om året og sendes til medlemmerne af organisationen.
Landsforeningen sørger løbende for aktuelt ejerlejlighedsstof i bladet, ligesom medlemmerne kan komme til orde ved læserbreve.

Som i alle andre organisationer er medlemstallet væsentligt for den vægt, foreningen kan virke med. Derfor er det vigtigt for alle ejere af ejerlejligheder, at så mange foreninger som muligt er tilsluttet foreningen.
Landsforeningen har p.t. tilslutning fra ca. 500 foreninger, svarende til 10.000 ejerlejlighedsejere.

Fordelene ved et medlemskab af Landsforeningen er, som det vil være fremgået mangfoldige, og vil bl.a. være en stor hjælp i bestyrelsens daglige arbejde og dermed for de enkelte medlemmer i landets mange ejerforeninger.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev