Praktiske links

Nyttige websteder for ejerlejligheds interesserede

 

Justitsministeriet

Love of bekendtgørelser, som kan være af interesse for ejere af ejerlejligheder.

 

Indenrigs- og Boligministeriet

Analyser, centrale økonomiske sammenhænge. Ser på generelle juridiske spørgsmål

vedr. samspillet mellem kommuner, regioner og andre myndigheder.

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ekspertise vedr. energi.

Byggeriet set i samfundsøkonomien.

Energiforsyning i Danmark.

 

Ældresagen

Ser på familie og bolig.

Overgang fra erhvervsaktiv til en tilværelse som pensionist.

 

Dansk Ejendomsmæglerforening

Diverse nyt af interesse for købere/ejere af fast ejendom.

 

Teknologisk Institut

Hovedforretningsområder inden for bl.a. byggeri, miljø, erhvervsudvikling, industri, IT, energi m.v.

 

Statens Byggeforskningsinstitut

Arbejder for dansk byggeri og det bebyggede miljø med alle byggeriets parter, fra lovgivere

til brugere.

 

Læs mere Metrobyggeriet

Information omkring den bestående metro samt information om den nye ringbane med

dennes kommende 17 stationer.

 

Boligejer.dk

Giver samlet adgang til offentlige informationer som BBR, energimærker, energiattester,

huseftersynsordning.

 

Retsinformation.dk

Giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.

Man kan her frit søge alle love og bekendtgørelser, cirkulærer m.v. der udstedes af

ministerierne og de centrale statslige myndigheder

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev