Vedtægter for en ejerforening

 

Et regelsæt for fællesskabet

 

Vedtægten i en ejerforening er en samling af bestemmelser angående ejerlejlighedsejernes rettigheder og pligter i det indbyrdes forhold. Ejerlejlighedsvedtægten er dels en foreningsvedtægt, der regulerer organisationen og administrationen af fællesskabet, samejet vedrørende de fælles bestanddele. Herudover kan vedtægten indeholde en slags udstykningsdeklaration, idet den kan pålægge indskrænkninger i brugen af udnyttelsen af de enkelte ejerlejligheder.

 

De regler der har deklarationsindhold kan kun ændres med den/de berettigedes samtykke. De øvrige regler ændres efter vedtægtens bestemmelse herom.

Vedtægten opfattes normalt som en slags aftale, som man tiltræder ved køb af lejlighed.

Erhvervs- og boligstyrelsen har udarbejdet en normalvedtægt, der finder anvendelse, medmindre andet er vedtaget og tinglyst. Normalvedtægten indeholder regler om administration af fællesskabet, hvorimod den ikke indeholder regler om særejendomsrettigheder og forholdet mellem parterne og regler, der har karakter af deklarationer. Sådanne regler bør være optaget i en individuel vedtægt, evt. som tillæg til normalvedtægten.

Oprindelig normalvedtægt af 14. juni 1966 er ophævet ved ikrafttræden af den seneste normalvedtægt, som trådte i kraft 1. januar 2006. Har man oprettet en særvedtægt i tilknytning til den gamle normalvedtægt er denne gjort til en individuel vedtægt – og det er denne, der er gældende.

Efter ejerlejlighedslovens §7 gælder normalvedtægten kun, hvis ikke der er vedtaget og tinglyst en individuel vedtægt.

Har foreningen således tinglyst en individuel vedtægt er det den, der er gældende, og ændringerne i normalvedtægten påvirker ikke vedtægten.

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev