Normalvedtægten af 2020

  

Den nye normalvedtægt trådte i kraft 1. januar 2021 for
nystiftede foreninger og finder anvendelse på eksisterende ejerforeninger fra 1. januar 2022,
medmindre reglerne er fraveget ved særvedtægt.

Loven og normalvedtægten indeholder blandt andet nye regler om fornøden stemmemajoritet, en
ny generalklausul til afløsning af den tidligere bestemmelse om ”døde stemmer”, mulighed for at
begrænse korttidsudlejning, regler om adgang til ejerligheden og retablering samt regler om
sanktioner ved en ejers misligholdelse, herunder mulighed for at pålægge bod og tvangssalg af
ejerligheden.

Normalvedtægten kan endvidere ses på retsinfo ved at klikke  hér

 

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev