Hvad er Ejerlejlighedernes Landsforening EJL, hvilket formål tjener den og hvorfor bør man være medlem?

Ejerlejlighedernes Landsforening er en tværpolitisk sammenslutning af ejerlejlighedsforeninger og enkeltstående ejere af ejerlejligheder med det formål at arbejde for udbredelse af kendskabet til ejerlejlighedstanken og som interesseorganisation at være talerør for vore medlemmer, herunder ved forhandling med offentlige myndigheder at varetage alle spørgsmål, der relaterer sig til fælles interesser.

Ejerlejlighedernes Landsforenings hjemsted er København, hvor vort kontor ligger Vester Farimagsgade 41, 1. sal i et tæt administrativt samarbejde med EjendomDanmark.

 

Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der i overensstemmelse med vedtægterne varetager foreningens anliggender. Bestyrelsen er sammensat så fagligt bredt som muligt med sigte på at alle landsdele (nuværende københavnsområdet og Jylland) er repræsenteret.

Vort kontor er bemandet med en juridisk medarbejder, der ud over den daglige sekretariatsfunktion, bistår bestyrelsen med kontakten til andre relevante interesseorganisationer, blande sig i den offentlige debat via medier o.lign., henvendelse til lovgiverne i overensstemmelse med vor høringsberettigelse for bedst muligt at sikre at evt. lovændringer er til størst fordel for vort interesseområde og ikke mindst at være til stede for vore medlemmer til hjælp for besvarelse af de spørgsmål, der måtte være i de enkelte foreningers bestyrelsesarbejde, eller for den ejer af en enkelstående ejerlejlighed, der ønsker råd og vejledning.

 

Ejerlejlighedernes Landsforening søger ligeledes gennem efteruddannelses- og kursusvirksomhed at bibringe vore medlemmer et vidensniveau, der vil kunne styrke vore medlemmer til bedst muligt at modstå og tackle de forhindringer i arbejdet, der vil kunne opstå i det daglige virke.

Endeligt er det Ejerlejlighedernes Landsforening ønske, at der via biintervention eller støtte til retssager af principiel karakter kan opnås det bedst mulige udfald af en sag og således en retspraksis, der giver den for os bedst mulige tolkning af det lovområde, der knytter sig til vor interessesfære.

At tegne et medlemskab er derfor til stor støtte for foreningens arbejde med det mål at vi i fællesskab bliver en stærk organisation, hvor gennemslagskraften er ligefrem proportionalt med antallet af medlemmer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev