Politisk aftale om ændret beskatning af fast ejendom.

Hvilken betydning har aftalen for ejerlejligheder?

 

Advokat Henrik da Silva, Ejerlejlighedernes Landsforening.

Læs artiklen i sin fulde længde ved at klikke hér

 

Et bredt flertal i Folketinget er nu enige om en aftale, der giver danskerne nye boligskatteregler.

Reglerne træder i kraft i 2021, når aftalen om de nuværende skatteregler udløber.

I det følgende sammenfattes kort, hvad de nye regler betyder for den fremtidige beskatning af ejerlejligheder.

 

Ejendomsværdibeskatningen - Fra skattestopsvurdering til kontant handelsværdi

På nuværende tidspunkt afspejler ejendomsværdibeskatningen ikke ejerlejlighedens kontante handelsværdi pga. skattestoppet i 2001, hvor der fastsattes et ejendomsværdiskatteloft.  Ejendomsværdiskatten er herefter fastholdt på 2001-niveau tillagt 5 %.

De nye beregningsmodeller vil tage udgangspunkt i aktuelle handelspriser. Dermed kunne man godt frygte en 2-3 dobling af ejendomsværdiskatten. Det er dog ikke tilfældet, da man har besluttet følgende:

 

  •            Et forsigtighedsprincip, som betyder, at det beløb, der skal betales skat af i 2021, sættes 20 pct. lavere end selve handelsværdivurderingen.

 

  • ·         Nedsættelse af den progressive ejendomsværdiskattesats.
    Tidligere var progressionsgrænsen 3,04 mio. kr. i 2021 forhøjes den til 7,5 mio. Samtidig reduceres den progressive ejendomsværdiskattesats fra 3 pct. i dag til 1,4 pct.
    Basissatsen for ejendomsværdiskat fra 0-7,5 mio. kr. nedsættes fra 1,0% til 0,55%.          

  •           En ”skatterabat” til nuværende boligejere, som sikrer at ingen boligejere skal betale mere i skat i 2021 med de nye regler end under nuværende regler.

 

Et eksempel:

Vi har på www.skat.dk fundet en typisk familielejlighed på 4 værelser i København. En beregning af skatten efter de nye regler viser, at forsigtighedsprincippet og den nedsatte ejendomsværdiskattesats betyder, at ejendomsværdbeskatningen formentlig kommer til at ligge på nogenlunde samme niveau som efter de gamle regler. Det samme forventes ikke at blive tilfældet for grundskylden.

 

Grundskyld - Ejendomsskat

Grundskylden er en skat på den jord, som ejerforeningens ejendom er beliggende på. Grundskylden opkræves af kommunerne direkte hos de enkelte ejerlejlighedsejere. I eksemplet med vores 4-værelses ejerlejlighed i København udgør grundværdien ca. 400.000 kr. Dette kan sammenlignes med villaerne på en af de nærmeste villaveje. Hér ligger alle grundværdier en smule over 1,1 mio. kr. dvs. næsten 3 gange højere.  Skatteministeriet har meldt ud, at de nye vurderinger af grundværdien vil tilnærme sig villaernes grundværdi. Skatteminister Karsten Lauritzen har tidligere udmeldt, at skattestigningerne, som følge af de nye vurderingsregler må forventes at medføre et fald i prisen på ejerlejligheder på 5-10 %.

Men altså for dem som har købt deres bolig inden 2021, skal der ikke betales mere i boligskat i 2021 end med de nuværende regler. Skatterabatten gælder helt frem til den dag, hvor boligen er solgt.

De nye skatteregler indeholder også en indefrysningsordning. For nærmere oplysninger herom se skatteministeriets orientering på hjemmesiden http://nye-ejendomsvurderinger.dk

 

Læs artiklen i sin fulde længde ved at klikke hér

 

 

 

 

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev