Nye betingelser for DONG el-stikledningsaftaler

DONG har for nyligt udsendt et brev vedrørende sine vedligeholdelsesaftaler på el-stikledningerne. Af brevet fremgår, at alle ca. 220.000 aftaler om overdragelse af ejerskabet og vedligeholdelsespligten på stikledningerne til DONG vil blive lagt ind under det kollektive el-net pr. januar 2016 efter en såkaldt Engros model. Ordningen betyder, at DONG’s udgift til vedligeholdelse af stikledningerne lægges ligeligt ud på alle med en stikledningsaftale i overensstemmelse med de faktisk afholdte udgifter. Prisen fastsættes ud fra DONG’s samlede udgifter til drift, vedligeholdelse og udskiftning af el-stikledninger, som oplyses at udgøre 55 kr. om året. Stikledningsabonnementerne koster i dag 25 kr. om året. Prisen vil derfor stige til 40 kr. i 2016 og 55 kr. i 2017. Betaling vil ske gennem den sædvanlige elregning som et tillæg til det almindelige el-abonnement for transport af el. Øvrige el-kunder uden stikledningsaftale deltager ikke i betalingen.

Prisstigningen kan give anledning til at overveje at melde sig ud af ordningen. Hvor vidt dette er en god ide overlades til den enkelte el-kunde selv at vurdere. Hvis man læser opsigelsesblanketten kan man godt undre sig over, at man som lejer/andelshaver/ejer i en ejerforening også kan opsige en el-stikledningsaftale. Dette giver umiddelbart ikke mening, da det typisk er udlejeren/andelsboligforeningen/ejerforeningen som varetager vedligeholdelsen af el-stikledningen. Årsagen hertil er, at en række enkeltkunder i form af blandt andet lejere, andelshavere og ejere i ejerforeninger ved en fejl er tilmeldt stikledningsordningen. Alle enkeltkunder vil derfor også modtage et brev med en opsigelsesblanket. Her gives der mulighed for at rette forholdet til. Dette kan blandt andet ske ved at indsætte grundejeren/foreningen som part i stikledningsaftalen i stedet for enkeltkunden, hvis der ikke allerede eksisterer en stikledningsaftale mellem DONG og grundejeren/foreningen. Der kan rettes henvendelse til DONG på telefonnummer 70 26 90 00 indenfor normal kontortid.

 

Sekretariatet.

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os