Weekendarbejde

Spørgsmål:

Vi er en mindre forening. Vi har i mange år selv stået for havearbejde trappevask m. v. Efterhånden er der flere der ikke deltager, og vi ønsker derfor at kompensere de der arbejder eller sagt på en anden måde indføre en slags bod for de ejere der ikke deltager, således at de medlemmer, der udfører arbejde ikke skal føle de arbejder gratis, for de medlemmer der ikke ønsker at deltage eller som prioriterer andet som vigtigere. Hvordan kan vi gennemføre en sådan ordning?

Svar:

Man kan efter dansk ret kan ikke pålægge nogen en arbejdsforpligtelse, men en person kan selv påtage sig en sådan forpligtelse, og opfyldes den ikke kan der pålægges erstatning.

Arbejdsweekenders kan derfor ikke med bindende virkning besluttes på en generalforsamling, med mindre beslutningen sker med 100 %´s enighed, og altså i realiteten er tiltrådt af den enkelte ejer.

Bestemmelser om, at manglende deltagelse i ordningen skal erstattes med bøder eller betaling, kan heller ikke besluttes.

Baggrunden for dette er, at det indbyrdes forhold mellem medlemmerne forrykkes, idet den omkostningsfordeling, der gælder efter den gældende vedtægt herved forrykkes. Ligesom den fordeling, der er fastslået ved de tinglyste fordelingstal på dette område ændres i forhold til de tinglyste fordelingstal

Det må være sådan, at man kan stole på vedtægterne i relation til udgiftsfordeling og i relation til forpligtelser ejerne imellem.

Det må fastholdes, at samtlige udgifter skal opkræves og fordeles efter de tinglyste fordelingstal.

Foreningen kan derfor ansætte en havemand og opkræve udgifterne hertil som en fællesomkostning.

Foreningen har hjemmel til at opkræve de fælles udgifter, men har ikke ret til eller mulighed for at ændre på de grundlæggende principper for omkostningsfordelingen i ejerforeningen.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os