Vedligeholdelse og fornyelse af vinduer

Spørgsmål:

Vi har et helt kort spørgsmål. Vi ønsker i vores ejerforening, at indføre en ordning, hvorefter den enkelte ejer selv skal stå for vedligeholdelse og udskiftning af vinduer, eller som et alternativ at ejerforeningen står for udskiftningen, og omkostningerne fordeles på ejeren efter antal vinduer. I vedtægten står der bare, at udvendig vedligeholdelse varetages af ejerforeningen. Hvordan gør vi det?

Svar:

I kan ikke ændre på fordelingstal eller omkostningsfordeling ved at ændre vedtægten, medmindre der er præcis hjemmel hertil i vedtægten. Det er ikke tilstrækkeligt at der står, at ændringer i denne vedtægt kan ske med 2/3's flertal.

En ændring som den foreslåede vil være et indgreb i ejer beføjelserne, som kun kan ske med 100 % 's enighed. En sådan ordning vil forudsætte, at I træffer beslutning på generalforsamling om en sådan vedtægtsændring, og at I træffer beslutningen med 100 % 's enighed.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os