Træfældning

Spørgsmål:

Vi har på sidste generalforsamling behandlet et forslag om fældning af et meget stort træ.

Der var mere end 50 procents flertal for forslaget, men nogle ejere mente, at det var et væsentligt spørgsmål, og at der derfor skulle 2/3's flertal til for at vedtage denne træfældning Hvad mener I?

Svar:

Vi mener, at efter jeres vedtægter, der svarer til normalvedtægten, er hovedreglen, at beslutninger træffes på generalforsamlingen. Fældning af et træ må vurderes som et almindeligt spørgsmål, og vi mener derfor at I kunne træffe beslutning om fældning af træet med det flertal, der skal til. I bør nok tage spørgsmålet op igen ved at sætte punktet på dagsordenen til næste års generalforsamling.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os