Hundehold

Spørgsmål:

Vi er ved at sælge en lejlighed, hvor der i husorden står, at husdyrhold er tilladt, så længe det er smådyr og de ikke er til gene for naboer.

Køberne har en lille hund, som de meget gerne vil have med sig (de kommer fra lejlighed, så den er stille og rolig), og vi har for god ordens skyld taget et forbehold for det i købsaftalen.

Vi har nu modtaget en mail fra et bestyrelsesmedlem, som fortæller, at de på et møde har drøftet tilladelse til lille hund, som de ikke kan imødese – og derfor afviser, at de må have hund.

Sælger mener dog, at man ikke kan tillade, at nægte husdyrhold, når det nu er en ejerlejlighed – og henviser til jer. Jeg vil derfor spørger jer, hvad der er af regler herfor.

Svar:

Du siger husdyrhold er tilladt efter husorden for så vidt angår smådyr, der ikke er til gene for naboerne – men hvad med vedtægterne?

Udgangspunktet er, at man skal respektere vedtægten og hvis der ikke står noget her, kan man som udgangspunkt have husdyr, men under hensyn til naboretten – det er også det husordenen og vedtægten udtrykker – mindre husdyr, der ikke er til gene er tilladt.

Det at det er en ejerlejlighed gør ikke i sig selv at husdyrhold ikke kan nægtes, hvis vedtægterne har en bestemmelse herom.

Jeg mener I må respektere den fortolkning, der lægges til grund, nemlig at mindre husdyr er husdyr, der er mindre end hunde.

Mere generelt kan man sige, at står der ikke noget i vedtægten eller husordenen må udgangspunktet være, at man kan disponere over sin lejlighed og bruge den som man vil – selvfølgelig under respekt af husorden og naboret.

Ejerforeningen kan formentlig ikke efterfølgende i en husorden forbyde hundehold. Ejerforeningen kan i husordenen give regler om hvorledes man skal færdes med husdyr på arealet, og kan ikke gribe ind i ejerens benyttelse af sin lejlighed.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os