Har I pligt til at montere varmtvandsmålere?

 

Den 5. juni 2014 trådte den nye målerbekendtgørelse i kraft. Ifølge bekendtgørelsens § 6, stk. 2 skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Kravet udspringer af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 9, og det omfatter blandt andet udlejnings- og foreningsejendomme.

 

Ifølge bekendtgørelsen er det bygningsejeren – herunder andelsbolig- og ejerforeningen – der skal dokumentere, om betingelserne om målernes rentabilitet er til stede. En fejlvurdering kan medføre bødestraf, jf. § 12, stk. 2 i bekendtgørelsen.

 

Men hvornår er målerne rentable og hvilke besparelser på forbruget kan man reelt forvente og kalkulere med? - For nærmere info se næste side.

 / Adv. Henrik da Silva, sekretariatet, EJL

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os