Frit valg af TV-distributør

 

Fra 1. juli 2016 har beboere i ejerforeninger ret til at blive fritaget fra at modtage tv fra et fællesantenneanlæg.

De nye regler er en begrænsning af ejerforeningers ret til at træffe beslutninger i henhold til de almindelige foreningsretlige regler om flertalsbeslutninger.

Tidligere kunne en ejerforening, som regel med simpelt flertal, beslutte at indgå aftale om fælles tv-modtagelse, men denne mulighed er nu begrænset af de nye regler.

 

Hvad gør man i en ejerforening, hvis der er nogle der ønsker at blive fritaget fra det fælles antenneanlæg?

Svar: 

Ejerforeningen har pligt til at fritage de enkelte ejere fra udgifter til det fælles antenneanlæg, hvis ejeren meddeler at vedkommende vil fritages - også hvis der er tale om et sløjfeanlæg, hvor man ikke fysisk kan lukke for en enkelt ejers forsyning. 

Ejerforeningen bør derfor medtage emnet som et punkt på den førstkommende generalforsamling (alternativt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er lang tid til den ordinære generalforsamling skal afholdes). På generalforsamlingen skal der træffes beslutning om, hvorvidt ejerforeningen skal nedlægge det fælles antenneanlæg, eller om det fx skal udskilles til selvstændig drift i et antennelaug under ejerforeningen, så udgifterne til anlægget kun fordeles på de reelle aftager. 

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev