Private – både enkeltpersoner, foreninger og selskaber m.v. – må som udgangspunkt ikke foretage tv-overvågning af områder med almindelig færdsel.

Dog gælder forbuddet mod tv-overvågning af områder med almindelig færdsel ikke i en række specifikke tilfælde af sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn. Fx gælder forbuddet mod tv-overvågning ikke i forhold til tankstationer, pengeautomater, pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder og butikker m.v. Også tv-overvågning uden billedoptagelse af egne indgange og facader og lignende er tilladt.

Boligorganisationer m.v. og ejere af idrætsanlæg kan med henblik på kriminalitetsbekæmpelse med politiets tilladelse foretage tv-overvågning af visse områder, der benyttes til almindelig færdsel.

Forbuddet mod tv-overvågning gælder ikke for offentlige myndigheder. Behandling af personoplysninger i forbindelse med offentlige myndigheders tv-overvågning skal dog altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Tv-overvågningsloven indeholder en specifik bestemmelse om kommuners adgang til som led i en generel tryghedsskabende indsats i nær tilknytning til boligområder at foretage tv-overvågning.

Læs mere om reglerne om TV-overvågning på Datatilsynets hjemmeside.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os