Ejerlejlighedslovens anvendelsesområde

 

Hvad er en ejerlejlighed i lovens forstand?

Svar:

Ifølge EJL § 1, stk. 1 er en ejerlejlighed en lejlighed, som ejes særskilt af den enkelte ejer - i modsætning til andelsboligen, som ejes af andelsboligforeningen.


Hvad er anvendelsesområdet for ejerlejlighed?

Svar:

Ifølge EJL § 1, stk. 2 kan en ejerlejlighed være en bolig, butik, kontor, lager, værelse til beboelse og andre særskilte rum. Anvendelsen er således som udgangspunkt relativt fri i ejerlejlighedslovens forstand, medmindre andet fremgår af vedtægterne.


Kan alle ejendomme opdeles i ejerlejligheder?

Svar:

Med nogle få undtagelser, er det alene ejendomme, som er opført efter 1. juli 1966, som kan opdeles i ejerlejligheder. Jf. EJL § 10, stk. 1, nr. 1. En undtagelse hertil er ejendomme, hvor mere end 80 % af arealet anvendtes til erhverv pr. 31. december 2003, som kan opdeles under visse forudsætninger, jf. EJL § 10a, stk. 1.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os