Altaner


Hvem ejer altanerne?

Svar:

Typiske altaner, som er monteret på bygningen, indgår altid i ejerforeningens fællesarealer som en del af bygningens facade. Dette gælder uanset, at altanerne måtte være monteret på ejendommen efter bygningens opførelse, og samtidig er bekostet individuelt af de enkelte brugere af altanerne.


Altanerne skal istandsættes – hvem skal betale?

Svar:

Altaner udgør en del af fællesarealet. Af denne årsag skal alle medlemmer - også dem uden altan - betale til vedligeholdelsen. Der skal dog skelnes mellem vedligeholdelse og forbedringsarbejder. Medlemmer uden altan kan ikke uden samtykke forpligtes til at betale for forbedringsarbejder, såsom udvidelse af altanens størrelse eller andre brugsværdiforøgende arbejder, som de ikke selv får nytte af.


Nye altaner – hvem skal betale?

Svar:

Eftermontering af altaner på en bygning, som ikke er født med altaner, skal kun bekostes af de medlemmer i ejerforeningen, som opnår brugsret til altanerne. Dermed betaler kun de medlemmer, som opnår en tilsvarende brugsværdiforøgelse. Da de respektive ejere bør betale i overensstemmelse med den brugsværdiforøgelse som de opnår, bør de ejere som får adgang til en stor altan naturligvis betale mere end de ejere, som alene får en fransk altan. Der kan med fordel udarbejdes et budget på hver altantype til individuel godkendelse og accept hos hver enkel ”altankøber”.


Med hvilket flertal skal altanarbejder vedtages?

Svar:

Da altanerne indgår i ejerforeningens fælles bestanddele (fællesarealerne), er etablering eller vedligeholdelse af altaner et arbejde, som skal godkendes af generalforsamlingen med ”det dobbelte 2/3-krav”, jf. normalvedtægtens § 2, stk. 4 - medmindre ejerforeningens vedtægter foreskriver noget andet.


Nye altaner – hvem skal vedligeholde?

Svar:

Da en ejer ikke kan forpligtes i et videre omfang end det, som vedtægterne og omstændighederne i øvrigt tilsagde, på det tidspunkt hvor ejeren indtrådte som medlem, kan en ejer uden altan ikke forpligtes til at bekoste vedligeholdelse af nyetablerede altaner, som denne ikke selv får nytte af. Ejerforeningens godkendelse af et altanprojekt bør derfor forudsætte, at altanbrugerne selv bekoster vedligeholdelsen og andre afledte udgifter, således at de øvrige medlemmer friholdes herfor.

Altanbrugernes vedligeholdelsespligt bør skrives ind i vedtægterne i forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af arbejdet.

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os