Bestyrelsesansvar


Kan et bestyrelsesmedlem i en ejerforening ifalde erstatningsansvar?

Svar:

Som det fremgår af normalvedtægtens § 9, stk. 2, skal bestyrelsen sørge for ”God og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender”. Hvis dette ikke er tilfældet, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer ifalde et personligt erstatningsansvar.

I højesterets afgørelse U.2013.1312H, fremgår følgende af domspræmisserne:

”Et medlem.. kan blive erstatningsansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende disposition, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom… Bestyrelsen har pligt til at handle i foreningens interesser....

I praksis skal der være tale om en rimelig grov handling - eller undladelse - før et bestyrelsesmedlem i en foreningsejendom kan ifalde et erstatningsansvar.

Hvis bestyrelsen følger rådgivning eller anbefalinger fra en professionel, vil bestyrelsen som udgangspunkt ikke ifalde erstatningsansvar.  


Kan et bestyrelsesmedlem beskytte sig selv mod at ifalde erstatningsansvar?

Svar:

Samtidig med at man i den seneste normalvedtægt i 2005 formulerede bestyrelsens nærmere pligter i § 9, indskrev man også i § 9, stk. 9 en adgang for både bestyrelsen og ¼ af ejerforeningens medlemmer til at beslutte tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring.

Det anbefales at bestyrelsen tegner en ansvarsforsikring. 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev